Onze ambitie


De Hollandse School in Singapore wil een excellente school zijn met een gecombineerd Nederlands en internationaal curriculum. Het leerproces van de kinderen staat centraal. Op onze school leert en ontwikkelt uw kind zich op sociaal-emotioneel gebied optimaal.
 

Waar leren leuk is

De HSL is een school die openheid, respect en passie uitstraalt en waar leren leuk is. In een veilige omgeving en met veel individuele aandacht wordt het beste gehaald uit elk kind.

Het onderwijs op de HSL wordt gekenmerkt door een sterk Nederlands curriculum (taal & rekenen), met tweetaligheid en International Primary Curriculum (IPC) – dat betekent inspirerend leren met interessante thema’s als speerpunten.
 

Modern onderwijs

De HSL werkt continu aan onderwijsvernieuwing. De laatste jaren is geïnvesteerd in nieuwe methoden, de ontwikkeling van begrippen als coöperatief leren en het International Primary Curriculum, maar ook in ICT-vaardigheden, computers en digiboards.
 

Doen wat werkt!

Alle investeringen en verbeteringen zijn ingegeven door onze visie: “De Hollandse School in Singapore biedt een uitstekende leerervaring met een internationale dimensie en een optimale aansluiting op zowel Nederlands als internationaal onderwijs.”

Voor alle vakken geldt dat continu wordt gezocht naar kansen voor verbetering van het onderwijs, en naar wat het beste is voor leerlingen. In alle keuzes staan de effecten op de dagelijkse onderwijspraktijk voorop.