LSC-team (learning support centre)


Het team bestaat uit intern begeleiders, remedial teachers en onze logopedist. De intern begeleiders coördineren de leerlingenzorg en worden ondersteund door remedial teachers en een logopedist.

Zij stellen zich graag aan u voor.

 

Annelijn Beltman

Intern begeleider / Remedial Teacher JenJ/groep 1-4

lees meer
M.Ed. Educational Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam

Eefje Slegers

Intern begeleider / Remedial Teacher groep 5-8

lees meer
M.Ed. Special Educational Needs, Fontys Eindhoven

Regine Miedema

Remedial Teacher

lees meer
M.Ed. Special Educational Needs, HS Windesheim

Femke van Ommen

Remedial Teacher

lees meer
M.Ed. Special Educational Needs, HS Rotterdam

Clara Nieuwenhuijzen

Logopediste

lees meer
BSc. Speech Therapy, Hogeschool Utrecht

Yvette van der Star

LSC Gedrag

lees meer
M.Ed. Special Educational Needs, InHolland UAS