Examencommissie

 

In Singapore is het voor PEI's (Private Educational Institutions) verplicht om een examencommissie te vormen, die de toetsing en beoordeling van leerlingen op de school ontwikkelt en implementeert. Indien er extern ontwikkelde methodes in gebruik worden genomen, dienen deze getoetst te worden volgens de systematiek van de ontwikkelaar. 

De Examencommissie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van toetsmethodes en beoordelingscriteria op de school. De commissie bestaat uit de volgende leden: 

  • Meino Meines
  • Rebecca de Groot
  • Marjolein Pronk
  • Els Siep
  • Renske Vlug