Bestuur & organogram


Het bestuur is (eind)verantwoordelijk voor het beleid van HSL en ziet er op toe dat dit beleid wordt gevolgd door de directie. Jaarlijks organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering (ALV). Het bestuur wordt ook geadviseerd door de Adviesraad.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Paul Rombeek  - Voorzitter
  • Joost Broekmaat - Vice Voorzitter
  • Hannah Olijhoek - Secretaris
  • Milo Schoonheijm - Penningmeester
  • Sjoerd Nanninga - Bestuurslid
  • Sanne Buijs - Bestuurslid 
  • Erwin de Villeneuve - Bestuurslid
  • Mariola Wolters - Bestuurslid
  • Tham Wan Loong - Bestuurslid
  • Baey Cheng Song - Bestuurslid

Via de nieuwsbrief informeert het bestuur over besluiten genomen in de bestuursvergaderingen. Mochten er onderwerpen zijn waarvan u het bestuur op de hoogte wilt brengen kunt u dit zowel via het bestuur als via de adviesraad doen, via bestuurhsl@hollandseschool.org en adviesraad@hollandseschool.org.

Organogram

Heeft u interesse in de opbouw van onze organisatiestructuur? Hieronder vindt u het organogram van de HSL.