Wat wij uw kind bieden


De Hollandse School biedt uw kind hoogstaand onderwijs en een lesprogramma waarmee het wordt voorbereid op de internationale wereld met behoud van de Nederlandse taal op het hoogste niveau.

Hieronder kunt u meer lezen over drie belangrijke speerpunten van ons onderwijs:

Nederlandstalig onderwijs

De HSL biedt volwaardig Nederlands taalonderwijs en daarnaast krijgt uw kind iedere dag Engelse les.

Betere onderwijsresultaten

Het behoud van de moedertaal heeft positieve cognitieve effecten op de ontwikkeling van de meertaligheid en leidt tot betere onderwijsresultaten.

Goede aansluiting op voortgezet onderwijs

Verschillende buitenlandse scholen bieden een paar uur Nederlands aan in de week, maar dit staat niet gelijk aan het Nederlandstalige onderwijs dat de HSL biedt. De leerlingen ondervinden bij terugkeer naar Nederland geen enkele hinder bij de instroom in het basis- of voortgezet onderwijs, en zij blijken een grote voorsprong te hebben op het gebied van de Engelse taal. Ook de overstap naar het internationale voortgezet onderwijs in Singapore of daarbuiten verloopt doorgaans probleemloos.
 

Internationale dimensie

De leerlingen op onze school groeien op in een internationale omgeving. Veel kinderen hebben al op diverse plekken in de wereld gewoond en brengen een enorme internationale ervaring mee. De kinderen op de HSL komen uit Nederland en België, maar ook van (internationale) scholen elders in het buitenland.

21e-eeuwse vaardigheden

Op de HSL worden de leerlingen voorbereid op de steeds sneller veranderende wereld. Zij worden begeleid in de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden die daarbij passen, en die de kinderen helpen bij hun ontwikkeling tot wereldburgers – waar ze ook gaan wonen.

IPC-onderwijs

IPC is een afkorting van International Primary Curriculum. Dit is een vorm van onderwijs waarin wordt geleerd en gewerkt aan de hand van interessante en inspirerende thema’s, waarbij wordt gekeken naar het thuis- en gastland. De thema’s omvatten de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT, gymnastiek, maatschappelijke vorming en beeldende vorming, en ze zijn gericht op internationalisering. Voorbeelden van thema’s zijn jong en oud, de missie naar Mars of de middeleeuwen.

De HSL heeft in 2010 wereldwijd als tweede school de accreditatie op Mastering Level behaald voor het International Primary Curriculum. Hieruit blijkt dat de HSL een vooraanstaande positie heeft in het internationale educatieve landschap.
 

Individuele aandacht

De kleinschaligheid van de HSL draagt bij aan de snelle integratie van kinderen. Iedereen kent elkaar bij naam en iedereen wordt echt ‘gezien’.

Differentiatie op niveau

Het gemotiveerde team van de HSL biedt de leerlingen onderwijs op maat. Uw kind wordt gezien als individu en krijgt een lesaanbod dat is toegesneden op zijn of haar persoonlijke onderwijsbehoeften. De gehanteerde moderne lesmethoden worden aangeboden op verschillende niveaus, zodat uw kind zich een vak eigen kan maken in het tempo dat het beste bij hem of haar past.

Als een kind meer aankan, dan krijgt het extra uitdaging; en als een kind wat meer tijd of aandacht nodig heeft om zich de lesstof eigen te maken, dan krijgt het extra tijd en instructie. Zo blijven de kinderen gemotiveerd en wordt de ontwikkeling van hun talenten gestimuleerd.