Peuterschool


De Hollandse School Limited heeft een eigen peuterschool, ‘Jip en Janneke’. De peuterschool telt drie groepen, met ieder maximaal achttien peuters per dag. Iedere groep wordt geleid door een Engelstalige en een Nederlandstalige leerkracht. Uw kind komt zo met de Nederlandse en Engelse taal in aanraking. De leeftijd in de groepen varieert van 2 tot 4 jaar.
 

Spelend leren

Op de peuterschool ligt de nadruk op ‘spelend leren’ aan de hand van thema’s die passen bij de belevingswereld van uw kind. De HSL hanteert een doorgaande leerlijn naar de kleutergroepen, waardoor de kinderen gemakkelijk doorstromen naar het basisonderwijs.
 

Ondersteuning

De leerkrachten in de groep worden ondersteund door twee assistenten die helpen met het verschonen van luiers, het schoonmaken en andere klusjes die moeten worden gedaan binnen de groep.
 

Contact

Eindverantwoordelijkheid voor de peuterschool wordt gedragen door Meino Meines, directeur van de Hollandse School Limited. Voor de organisatorische en onderwijskundige zaken is Marjolein Pronk verantwoordelijk, zij heeft de dagelijkse leiding. Met algemene vragen over de peuterschool en voor aan- en afmelding van peuters kunt u bij haar terecht: marjoleinpronk@hollandseschool.org.

Met administratieve en financiële vragen kunt u terecht bij de administratie van de HSL.