Wat heeft uw kind nodig?


De stap naar een (nieuwe) basisschool is spannend voor uw kind en soms ook voor u als ouder. Dat geldt eens te meer als die overgang samengaat met een verhuizing naar Singapore. Wij ervaren dat Nederlandse kinderen snel integreren op onze school. Er is geen taalbarrière, het Nederlandse onderwijs voelt vertrouwd, en de kinderen worden met alle aandacht verwelkomd in de schoolgemeenschap.
 

Peuterschool

Als uw kind tussen de 2 en 4 jaar oud is, mag het naar onze peuterschool ‘Jip en Janneke’. De peuterschool telt drie groepen, met ieder maximaal achttien peuters per dag. Elke groep wordt begeleid door een Engelstalige en één Nederlandstalige leerkracht. Hierdoor komt uw kind zowel met de Nederlandse als met de Engelse taal in aanraking.

Op de peuterschool ligt de nadruk op ‘spelend leren’ rondom interessante IPC thema’s die passen in de belevingswereld van uw kind. We hanteren een doorgaande leerlijn naar onze kleutergroepen.
 

Naar groep 1

Wordt uw kind binnenkort vier en gaat het voor het eerst naar de basisschool, dan mag het rustig starten in groep 1. De leerkracht spreekt met u verschillende wenochtenden af, zodat de overgang geleidelijk gaat. Vanaf de 4e verjaardag mag uw zoon of dochter écht naar school !
 

Zij-instromers

Verhuizen naar een ver land, wonen in een wereldstad en je draai vinden op een nieuwe school kunnen ingrijpend zijn voor uw zoon of dochter. Op de HSL doen we er alles aan om uw kind zich snel thuis te laten voelen. Wij nodigen uw gezin uit om langs te komen, de sfeer te proeven en alvast kennis te maken met de leerkracht van de groep van uw kind. Dat maakt de eerste schooldag een stuk minder spannend.