Echt Nederlandstalig basisonderwijs in Singapore


De HSL biedt bewezen kwalitatief goed basisonderwijs en bereidt leerlingen voor op de internationale wereld. Wij zorgen voor behoud van de Nederlandse taal op het hoogste niveau en bieden Engels aan als eerste taal.
 

Behoud van de moedertaal

Het behoud van de moedertaal heeft belangrijke positieve cognitieve effecten op de ontwikkeling van de meertaligheid. Het leren van een andere taal gaat kinderen met een goed ontwikkelde moedertaal gemakkelijker af.
 

Betere resultaten

De ervaring leert dat meertalige kinderen beschikken over meer bewuste en onbewuste kennis van taal. Bovendien nemen bij meertalige kinderen vaardigheden als probleemoplossend vermogen, creativiteit en aanpassingsvermogen toe. Dit zijn waardevolle 21e-eeuwse vaardigheden die van pas komen in onze moderne samenleving. Een goede beheersing van de moedertaal levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind en leidt tot betere schoolresultaten.
 

Engelse taal

Als er thuis voldoende aandacht wordt besteed aan de Nederlandse taal, is dat voor jonge kinderen meestal genoeg voor een goed behoud van de moedertaal. Maar zodra uw kind naar een Engelstalige school gaat, verandert dat. Dan krijgt de taal die op school gesproken wordt al snel de prioriteit, en gaat de kwaliteit van het Nederlands achteruit. Dit is ook nadelig voor de ontwikkeling van de taal en de woordenschat in andere vakken, zoals aardrijkskunde, biologie en geschiedenis.
 

Aansluiting voortgezet onderwijs

Verschillende buitenlandse scholen bieden met het oog op behoud van de moedertaal een of een paar uur Nederlandse les. Dit staat echter niet gelijk aan het Nederlandstalige onderwijs dat wij bieden. Onze kinderen behouden hun moedertaal en beheersen bij het instromen naar het voortgezet onderwijs de Engelse taal op een hoog niveau. Zij vinden daardoor bij eventuele terugkeer naar Nederland probleemloos aansluiting in het Nederlandse (voortgezet) onderwijs en ervaren een grote voorsprong op het gebied van de Engelse taal.