Veelgestelde vragen (FAQ)

 

Inhoud:

 

ONDERWIJS

Welk curriculum biedt de HSL aan?

De HSL biedt het Nederlandse curriculum aan voor de basisvakken taal, rekenen, lezen en schrijven. Daarnaast wordt het International Primary Curriculum (IPC) aangeboden en bieden we deels het Britse curriculum aan (lezen, schrijven en spreken in het Engels).

Voor meer informatie over de bovengenoemde curricula, klik op deze link:

https://www.hollandseschool.org/nl/onze-school/uniek-leren/

 

Hoeveel Engelse les wordt er per jaargroep gegeven?
Is het een probleem als mijn kind instroomt op de HSL en nog geen Engelse les heeft gehad?

Kinderen bij Jip & Janneke hebben de gehele dag een Nederlands en Engelstalige leerkracht in de groep. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan de Engelse taalontwikkeling en de Nederlandse taalontwikkeling.

De groepen 1 t/m 8 krijgen 1 uur Engelse les per dag. In deze groepen vindt er binnen de jaargroep ‘streaming’ plaats  en wordt er gedifferentieerd aan de Engelse doelen gewerkt. Op deze manier wordt er rekening gehouden met de verschillen in de Engelse taalbeheersing.

De Engelse leerkrachten op de HSL zijn native speakers.

 

Hoe is de overgang van internationaal onderwijs vanuit groep 8 met Engels?

Uit jaarlijks onderzoek en feedback van internationale scholen blijkt dat het Engels niveau dusdanig goed is, dat leerlingen goed instromen.

 

Bezoekt de Nederlandse Inspectie de HSL?

De Nederlandse Inspectie buitenland bezoekt de HSL een keer per vier jaar. Het laatste inspectiebezoek vond in 2015 plaats.

 

Verzorgen bevoegde leerkrachten het onderwijs op de HSL?

Op de basisschool is iedere leerkracht bevoegd en heeft minimaal een

HBO - diploma (PABO) op het gebied van educatie. Onze leerkrachten beschikken daarnaast over veel ervaring binnen het basisonderwijs.

 

HSL ALGEMEEN

Wat zijn de internationale activiteiten en connecties van de HSL?

Tijdens het IPC worden internationale connecties gemaakt en daarnaast wordt er tijdens de culturele assemblies ook aandacht aan besteed (o.a. aan internationale feestdagen).

 

Hoe groot zijn de groepen?

De groepen bij Jip en Janneke bestaan uit maximaal 20 peuters. De groepen 1 t/m 8 zijn maximaal 24 leerlingen groot.

 

Hoe is de overgang naar Nederland vanuit de HSL?

Uit onderzoek en feedback van de scholen in Nederland blijkt dat het onderwijs op de HSL prima aansluit op het onderwijs in Nederland. Kinderen stromen gemakkelijk in. De leerkrachten zorgen er in samenspraak met interne begeleiders voor dat de juiste informatie over de leerling naar de ontvangende school wordt gestuurd.

De leerlingen krijgen een Onderwijskundig Rapport mee wanneer zij vertrekken naar Nederland. Hierin staan alle (onderwijskundige) informatie betreffende een leerling,  zodat de leerkracht in Nederland precies weet wat er is aangeboden en hoe de ontwikkeling van het betreffende kind eruit ziet.

 

Wat biedt de school aan als naschoolse activiteiten?

Wij hebben een uitgebreid programma aan naschoolse activiteiten. Deze programma’ s lopen 8-10 weken. Momenteel bieden we 35 activiteiten aan. Dit varieert van kunst tot spel, van sport tot koken. Naschoolse activiteiten zijn niet verplicht en zijn bedoeld om kennis te maken met de betreffende sport of activiteit.  

 

Bieden jullie kampen aan in de vakanties?

Nee, deze bieden we als school niet aan. Wel zijn er andere instanties in Singapore die allerlei kampen gedurende de vakanties aanbieden.

 

Worden de Nederlandse feestdagen gevierd?

Er wordt o.a. Sinterklaas, Pasen, Koningsdag en Kerst op de HSL gevierd. Daarnaast vieren wij ook de lokale/internationale feestdagen zoals Chinees Nieuwjaar, Deepavali en Hari Raya.

 

Wat is jullie pestbeleid?

De school beschikt over een pestprotocol/gedragsprotocol dat deel uitmaakt van ons onderwijsaanbod. Het protocol ligt ter inzage op de school.

 

Wat doet de school aan mediawijsheid?

Mediawijsheid is een onderdeel van ons onderwijsaanbod. Daarnaast verzorgen wij 1x per jaar een mediawijsheid week.

 

Hoe digitaal is de school?

De school maakt gebruikt van Ipads, Imacs, laptops, Google Classroom en elk lokaal heeft een interactief smartboard. De verschillende apparaten maken deel uit van ons onderwijsaanbod.

 

Is er een bibliotheek?

De HSL beschikt over een bibliotheek met Nederlandstalige en Engelstalige boeken. Elke groep bezoekt 1 keer per week de bibliotheek.  Leerlingen kunnen per week maximaal 5 boeken lenen. Tevens doet de HSL veel aan boekpromotie (o.a de kinderboekenweek en de poezieweek)

 

Hoe communiceert de HSL met de ouders?

De HSL communiceert middels het digitaal communicatie platform Social Schools met ouders. Dit is een beschermde omgeving waar alleen ouders van de HSL toegang toe hebben. Dit platform maakt gebruik van een App.

 

Heeft de HSL een uniform?

De kinderen op de HSL dragen geen uniform. Wel dragen kinderen een gymnastiekshirt tijdens de gymnastieklessen en schooluitjes.

Alle kinderen moeten verplicht een schoolhoed dragen bij het buitenspelen. Dit ter bescherming tegen de zon.

 

ADMISSIONS

Kan ik mijn kind aanmelden als ik nog geen lokale gegevens heb?

Dat kan. Ontbrekende gegevens zoals adres en lokaal telefoonnummer kunnen na aanmelding nog aangeleverd worden bij de afdeling Admissions.

 

Is er een busservice die de kinderen naar school brengt en weer komt ophalen?

Ja, de busservice heeft de HSL uitbesteed aan ‘Woodlands Transport’. Meer informatie is te vinden door op de onderstaande link te klikken:

https://www.hollandseschool.org/nl/informatie/busvervoer/

 

In welk gebied wonen de meeste mensen in Singapore?

‘Woodlands Transport’ rijdt in een straal van 14 kilometer rondom de school. Om de reistijd voor de kinderen zo kort mogelijk te houden (maximaal 45 minuten in de schoolbus) wonen de meeste leerlingen binnen een straal van 10 kilometer van de HSL.

 

Op welke leeftijd kun kan een peuter aangemeld worden voor Jip & Janneke?

Vanaf 2 jaar kunnen kinderen bij Jip & Janneke worden aangemeld.

 

Wat zijn de schooltijden?

Bij Jip & Janneke lopen de schooltijden van half negen tot twaalf uur. Verlengde dagen (vanaf 3 jaar is dit op maandag, dinsdag en donderdag  mogelijk) duren van half negen tot half drie.

  • De groepen 1/2 hebben les van half negen tot half drie.
  • De groepen 3 t/m 8 hebben les van half negen tot half vier.
  • De groepen 1 t/m 8 hebben op vrijdag les tot half twee.

 

Is er een wachtlijst voor een bepaalde groep?

Nee, op dit moment is er geen wachtlijst.

 

Is instromen gedurende het hele schooljaar mogelijk?

Instroom gedurende het schooljaar is mogelijk. De meeste kinderen starten na een vakantie op de HSL.

 

Kan ik langskomen voor een rondleiding?

Dit is zeker mogelijk. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met de Admissions Officer via het volgende e-mail adres: admissions@hollandseschool.org

 

Wat zijn de schoolfees voor de HSL?

Voor meer informatie over de schoolfees kunt u op de onderstaande link klikken:
https://www.hollandseschool.org/nl/nieuwe-ouders/fee-structure/