Uw kind aanmelden


Fijn dat u heeft besloten om uw kind in te schrijven op de HSL.
 

U kunt hier het inschrijfformulier downloaden. Om uw kind in de best passende groep te kunnen plaatsen, ontvangen wij daarnaast graag ook (digitaal) de volgende stukken:

  • het onderwijskundige rapport of in geval van internationaal onderwijs het ‘educational report’
  • een kopie van het laatste schoolrapport
  • de meest up-to-date leerlingvolgsysteem-/toetsgegevens (bijv. CITO, LVS, KIJK) van uw kind
  • eventuele onderzoeksverslagen
  • de meest recente handelingsplannen, indien van toepassing
  • het student contract, graag invullen en op iedere pagina een paraaf plaatsen
  • een recente (pas)foto van de in te schrijven leerling
     

U kunt het inschrijfformulier en alle bovengenoemde stukken, hieronder uploaden en naar ons digitaal versturen. Mocht u vragen hebben over de aanmeldingsprocedure, neemt u dan gerust contact met ons op.

Telefoon: +65 6466 0662
Algemene informatie: adminhsl@hollandseschool.org
Aanmelding/admission: admissions@hollandseschool.org