Christian Louboutin sale christian louboutin on sale Louboutin sale Christian Louboutin Evening Christian Louboutin Pumps Christian Louboutin Platforms Discount christian louboutin discount christian louboutin shoes red sole shoes red sole heels red bottom shoes louboutin christian louboutin outlet cheap christian louboutin cheap louboutin cheap christian louboutin shoes christian louboutin shoes louboutin shoes christian louboutin shoes sale
Christian Louboutin sale christian louboutin on sale Louboutin sale Christian Louboutin Evening Christian Louboutin Pumps Christian Louboutin Platforms Discount christian louboutin discount christian louboutin shoes red sole shoes red sole heels red bottom shoes louboutin christian louboutin outlet cheap christian louboutin cheap louboutin cheap christian louboutin shoes christian louboutin shoes louboutin shoes christian louboutin shoes sale
Christian Louboutin sale christian louboutin on sale Louboutin sale Christian Louboutin Evening Christian Louboutin Pumps Christian Louboutin Platforms Discount christian louboutin discount christian louboutin shoes red sole shoes red sole heels red bottom shoes louboutin christian louboutin outlet cheap christian louboutin cheap louboutin cheap christian louboutin shoes christian louboutin shoes louboutin shoes christian louboutin shoes sale
Christian Louboutin sale christian louboutin on sale Louboutin sale Christian Louboutin Evening Christian Louboutin Pumps Christian Louboutin Platforms Discount christian louboutin discount christian louboutin shoes red sole shoes red sole heels red bottom shoes louboutin christian louboutin outlet cheap christian louboutin cheap louboutin cheap christian louboutin shoes christian louboutin shoes louboutin shoes christian louboutin shoes sale
Hollandse School Singapore

Hollandse School Singapore

Nederlands onderwijs met een internationale dimensie

Welkom op de website van de Hollandse School in Singapore.

Geachte ouders,

Namens de Hollandse School Limited heet ik u van harte welkom op onze website en wil ik bedanken voor uw interesse in de HSL in Singapore. We nodigen u graag uit om de website verder te bekijken om zo te ervaren dat onze school een unieke leeromgeving is voor uw kind.

Deze website geeft een beeld van de wijze waarop wij, als bestuur en team, het onderwijs op de HSL vorm geven. Veel zaken die voor u, uw kinderen en onze school van belang zijn, vindt u hier. Er komen zowel organisatorische als onderwijskundige zaken aan bod.

De HSL is een onderwijskundig begrip in Singapore en daarbuiten. Zij kent een historie van 94 jaar en is de grootste Nederlandstalige IPC (Internationaal Primary Curriculum) school in het buitenland. Op de HSL gaan een goede sfeer en optimale onderwijsprestaties hand in hand. Wij streven ernaar dat de kinderen veel leren en met plezier naar school gaan. Dit wordt dagelijks vorm gegeven door een hecht, enthousiast en zeer gemotiveerd team van leerkrachten, administratief en ondersteunend personeel. Als Nederlandstalige school met een internationale dimensie hechten wij grote waarde aan het scheppen van een optimaal leef- en werkklimaat met een thuisgevoel. De HSL biedt een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving, waarin kinderen uitgedaagd worden om doelgericht te leren en samen te werken.

U bent van harte welkom!

Namens het team,

Dhr. Meino Meines

Directeur


Dear parents,

On behalf of the Hollandse School Limited a warm welcome and thank you for your interest in the HSL in Singapore. I would like to kindly invite you to explore our website to experience the unique learning environment we create for the children in our school.

With this website we hope to inform you of the way we, School Board and staff, shape education at HSL. Many subjects that matter to you, to your children and to our school, are touched upon on this website. Subjects of both an organizational and an educational nature will be addressed.

The HSL is a widely known educational concept in Singapore and abroad. The school has a 94 year old history and is the largest Dutch language school abroad, where the IPC (International Primary Curriculum) is taught. At HSL great atmosphere and optimal educational results go hand in hand. We aim to have a school where children learn a lot and enjoy coming to school. This is supported on a daily basis by our team of tight knit, enthusiastic and highly motivated teachers, administrative and other support staff. As a Dutch language school with an international dimension, we greatly value creating the best possible climate to live and work in, creating a homey feeling. HSL offers a child friendly, safe and well organized environment, where children are challenged to learn with goal orientation and in cooperation.

You are most welcome!

On behalf of the team,

Mr. Meino Meines

Principal


'De HSL biedt kwalitatief hoogstaand onderwijs met een gecombineerd Nederlands
en internationaal curriculum, waar het leerproces van de kinderen centraal staat.'

De HSL wil een uitstekende school zijn met een internationale dimensie. Wij zijn ervan overtuigd dat we door onze zorg en individuele aandacht het beste uit leerlingen halen. De HSL is een school die openheid, respect en enthousiasme uitstraalt en waar leren leuk is. Het leerproces van de kinderen staat centraal.

Het centrale doel van de HSL is de focus op leren. Kinderen stimuleren in het leerproces - academisch, sociaal, emotioneel en lichamelijk- om hen voor te bereiden op een actieve en verantwoordelijke rol in de toekomstige internationale wereld.

Inspiring Teachers Passionate Learners
Skills for Life

 
Schoolgids

"De Hollandse School in Singapore biedt een uitstekende leerervaring met een Internationale dimensie en een optimale aansluiting op zowel Nederlands als Internationaal onderwijs."